Results FT HT
Al Markhiya
Muaidar SC
1
0
1
0
Al Shahaniya
Al Mesaimeer Club
1
3
0
3
Al Shamal
Al Nasa(QAT) 3
3
2
2
0
Muaidar SC
Al Mesaimeer Club
3
2
0
1
Al Markhiya 1
Al Shahaniya
1
3
1
1
Fixtures
Al Mesaimeer Club
Al Shamal
Al Nasa(QAT)
Al Shahaniya
Russell City
Al Markhiya
Muaidar SC
Al Bidda SC
Al Shahaniya
Al Shamal