Results FT HT
Karpaty Lviv (w)
Bukovinskaya Nadezhda (w)
3
0
1
0
Zhitlobud-1 (w)
Nika Mykolaiv (w)
7
0
3
0
EMC Podillya (w)
Karpaty Lviv (w)
1
2
0
1
Zhitlobud-1 (w)
Karpaty Lviv (w)
8
1
5
1
FK Ladomir (w)
Bukovinskaya Nadezhda (w)
2
1
1
1