Gaston Eduardo Montero logo
  • Name: Gaston Eduardo Montero
  • Country: Argentina
  • Weight: 70
  • Height: 176
  • Birthday: 1986/03/23
  • Preferred Foot:
  • Estimate Value:
Current Play
#TeamPosition
Deportivo Riestra Defender